Biuro Podróży Bajka, tel. +48 505 904 524
 
 

Szkoła Średnia / Wycieczki 1 dniowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wycieczek na rok szkolny 2023/2024.

Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku ceny wycieczek są poglądowe i uzależnione od terminu wyjazdu. W celu potwierdzenia aktualnego cennika prosimy o kontakt z biurem.

Białystok – Supraśl

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pałac Branickich z parkiem pałacowym, Rynek Kościuszki, Ratusz, Skwer Ludwika Zamenhoffa (twórca esperanto), Bazylika Wniebowzięcia NMP. Zwiedzanie multimedialnego Muzeum Ikon oraz Cerkwi Obronnej w Supraślu na terenie klasztoru Bazylianów.

Ciechanów – Opinogóra

Zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich – spacer po basztach zamkowych wystawy stałej, pt. „Księstwo Mazowieckie 1200-1526 – intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”. Zwiedzanie Muzeum w Opinogórze z przewodnikiem: Pałacyk, Oficyna, Dwór. Spacer po ogrodzie. Lekcja muzealna np. „Nie-Boska komedia- geneza, interpretacja, inscenizacje”.

Góry Świętokrzyskie

Dąb Bartek- najsłynniejsze drzewo w Polsce. Wejście na Św. Krzyż + taras widokowy gołoborze.  Wizyta w Osadzie Średniowiecznej – poznajemy stare obyczaje i zawody (odwiedzamy rzemieślników spod Świętego Krzyża: garncarza, cieślę, kowala, tkaczkę, zielarkę, gospodynię słowiańską).

Góry Świętokrzyskie – Łysica – korona gór

Wejście z przewodnikiem na Łysicę – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Wejście rozpoczynamy od wsi Św. Katarzyna kierując się na szczyt ścieżką wśród lasów Puszczy Jodłowej. Wizyta w Muzeum Minerałów oraz pokaz szlifowania kamieni – uczestnicy dowiedzą się jak powstają minerały a także ich szerokie wykorzystanie w rzemiośle artystycznym, nauce czy branży jubilerskiej.

Kazimierz Dolny

Spacer z pilotem po mieście: kamienice kupieckie braci Przybyłów, kamienica Górskich, studnia, kościół Farny, pomnik psa ,,Kwadrat”. Przejazd melexami po Kazimierzu: spichlerze, promenada, przejazd przez miasteczko, jatki koszerne, kamienica Celejów, wąwóz Korzeniowy Dół.  Góra Trzech Krzyż. Wejście na ruiny zamku i basztę. Rejs statkiem po Wiśle.

Kazimierz Dolny – Janowiec

Zwiedzanie ruin zamku w Janowcu z przewodnikiem – renesansowy zamek na skarpie rodziny Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Przejazd do Kazimierza Dolnego.  Spacer po rynku z pilotem: kamienice kupieckie braci Przybyłów, kamienica Górskich, studnia, kościół Farny, pomnik psa ,,Kwadrat”. Góra Trzech Krzyży- panoramiczny widok na miasto. Rejs  statkiem po Wiśle.

Kazimierz Dolny – zwiedzanie i edukacja

Udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Muzeum Nadwiślańskim (temat zajęć dostosowany do wieku dzieci np. zajęcia ceramiczne, historia w monetach zapisana). Spacer z pilotem po mieście: zabytkowe kamieniczki Celejów, Górskich, Przybyłów, kościół farny. Przejazd melexami po Kazimierzu.

Kielce – geologicznie i aktywnie

Zwiedzanie z przewodnikiem Rezerwatu Kadzielnia – rezerwat wpisany na listę UNESCO. Amfiteatr, Skałka Geologów. Zwiedzanie z przewodnikiem jednej z jaskiń na terenie rezerwatu – fragmenty podziemnego systemu krasowego powstałego w wapieniach w kenozoicznym okresie lądowym, najpewniej w neogenie, kilka lub kilkanaście milionów lat temu. LASER TAG! Czyli arena do elektronicznego paintball’a i zabawa laserami dla każdego.

Kielce – geologicznie i energetycznie

Rezerwat Kadzielnia – rezerwat ścisłej przyrody nieożywionej z niezwykłą roślinnością w obrębie Skałki Geologów. Wejście do jaskini na terenie rezerwatu. Wizyta w Energetycznym Centrum Nauki – ekspozycja opowiada o energii i składa się z 28 interaktywnych stanowisk, przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania.

Liw – Węgrów

Zwiedzanie ruin zamku z przewodnikiem: Sala Rycerska, Zbrojownia, Wieża. Udział w lekcji (dostosowanej do wieku uczestników) np. „Zjawy, duchy i upiory- zamkowe legendy”.  Zajęcia mają formę gdy terenowej. Uczestnicy poznają legendy zamku w Liwie szukając rozwiązania przeróżnych zagadek i łamigłówek. Przejazd do Węgrowa. Spacer po rynku. Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej: legendy o J. Twardowskim, tajemnice lustra Twardowskiego.

Łódź – Muzeum Fabryki i Centrum Nauki Experymentarium

Muzeum Fabryki – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy prezentującej dzieje fortuny Poznańskich.  Gra-warsztat: „Miasto w mieście”- czyli próba stworzenia własnego przedsiębiorstwa. Centrum Nauki Experymenatrium.

Łódź – bliskie spotkanie ze zwierzętami

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem : Dzielnica Księży Młyn najsłynniejsza ulica Łodzi- PIOTRKOWSKA (wille, kamienice, słynne pomniki, kościoły, dzieje rodzin fabrykanckich, ławeczka Tuwima.  Zajęcia edukacyjne w Orientarium na terenie ZOO Łódź .Orientarium to najnowocześniejszy w Europie pawilon poświęcony faunie i florze Azji Południowo Wschodnie.

Łódź – Muzeum Kinematografii i Pałac Poznańskiego

Zwiedzanie Muzeum Kinematografii i udział w lekcji muzealnej pt. Zawody filmowe i około filmowe. Wizyta w Pałacu Poznańskiego – Muzeum Miasta Łodzi- spacer z przewodnikiem po pałacu, który posłużył jako scenografia do jednego z najsłynniejszych filmów Andrzeja Wajdy ,,Ziemia Obiecana”

Łódź filmowa i fabryczna

Panoramiczny objazd Łodzi (m.in. przejazd obok łódzkiej „Filmówki” i Muzeum Kinematografii. ) Wizyta w dzielnicy Księży Młyn, będąca niegdyś własnością K.G.Scheiblera. Spacer z przewodnikiem po najsłynniejszej ulicy Łodzi PIOTRKOWSKIEJ (wille, kamienice, słynne pomniki, kościoły, dzieje rodzin fabrykanckich, ławeczka Tuwima, Aleja Gwiazd, Grand Hotel, Fortepian Rubinsteina). Wizyta w Pałacu Poznańskiego – Muzeum Miasta Łodzi- spacer z przewodnikiem po pałacu, który posłużył jako scenografia do jednego z najsłynniejszych filmów Andrzeja Wajdy ,,Ziemia Obiecana”.

Lublin – Kozłówka

Lublin – wizyta w Podziemnej Trasie Turystyczne. Spacer po mieście z pilotem. Kozłówka – wizyta w Muzeum Zamoyskich- zwiedzanie z przewodnikiem (pałac, park, powozownia, galeria socrealizmu, kaplica, wystawy czasowe).

Lublin – miasto w murach

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto – Brama Grodzka, Plac po Farze, Rynek z Trybunałem Koronnym, Bazylika Ojców Dominikanów, Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz.  Wizyta w Muzeum Narodowym w Lublinie- lekcja muzealna dostosowana do wieku uczestników np. „Lublin- miasto w murach”.

Lublin artystycznie

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto – Brama Grodzka, Plac po Farze, Rynek z Trybunałem Koronnym, Bazylika Ojców Dominikanów, Archikatedra, Brama Krakowska, Nowy Ratusz.  Zwiedzanie wystawy malarskiej „Tamara Łempicka – ponad granicami”.

Lublin z grą miejską

Zwiedzanie Lublina w formie gry miejskiej. „Zagubieni wśród legend” pewien student z Lublina chciał rozwiązać zagadkę zawartą w jednej z legend. Zdaje się, że natrafił na ślad jakiegoś karbu, ale… niespodziewanie zniknął. Pozostawił po sobie niekompletne informacje. Czy uda się go odnaleźć i rozwiązać zagadkę skarbu? Wizyta w Podziemnej Trasie Turystycznej.

Majdanek

Pobyt na terenie Muzeum na Majdanku połączony z aktywnym udziałem młodzieży w zajęciach edukacyjnych: prezentacja multimedialna lub projekcja filmowa lub analiza źródeł historycznych; pogadanka; zwiedzanie byłego obozu koncentracyjnego.

Opinogóra – Gołotczyzna

Zwiedzanie Muzeum w Opinogórze z przewodnikiem: Pałacyk, Oficyna, Dwór. Spacer po ogrodzie. Lekcja muzealna np. Romantyków w Polsce było wielu … Wizyta w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Zwiedzanie ekspozycji związanej z Aleksandrem Świętochowskim.

Oświęcim

Zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, byłego obozu zagłady. W trakcie pobytu przejście przez Auschwitz I: Brama „Arbeit macht frei”, Plac apelowy. Auschwitz II-Birkenau: Brama Śmierci, Rampa, Ruiny komory gazowej i krematorium nr II lub nr III , Barak dziecięcy w obozie kobiecym.

Płock – Czerwińsk

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Bazylika Katedralna, opactwo pobenedyktyńskie, Wzgórze Tumskie, Muzeum Diecezjalne, Stary Rynek, nabrzeże wiślane. Rejs statkiem po Wiśle. Przejazd do Czerwińska. Zwiedzanie Bazylika Zwiastowania NMP – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Płock – gra miejska

Zwiedzanie miasta w formie gry miejskiej: Uczestnicy podzieleni na grupy otrzymują specjalnie opracowane mapki i zestawy zadań w formie wierszowanych zagadek. Celem zabawy jest dotarcie do wyznaczonych miejsc i udzielenie odpowiedzi na pytania związane z historią miejsca lub ludzi z nim związanych.

Poleski Park Narodowy

Projekcja filmu o Poleskim Parku Narodowym. Zwiedzanie Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego połączone z oglądaniem małych żółwików, które przebywają w ośrodku w sezonie jesienno- wiosennym, spacer ścieżką przyrodniczą np. ,,Dąb Dominik”.

Sandomierz

Spacer po Starym Mieście: Rynek, Ratusz, Mury, Ucho Igielne, Pałac Biskupów, Collegium Gostomianum, kościół św. Jakuba, Podziemna Trasa Turystyczna, Zbrojownia Rycerska – humorystyczny spektakl.  Rejs statkiem po Wiśle.

Sandomierz – w mieście Ojca Mateusza

Spacer po Starym Mieście z pilotem: Rynek, Ratusz, Mury, Ucho Igielne, Pałac Biskupów, Collegium Gostomianum, kościół św. Jakuba. Zwiedzanie z przewodnikiem Podziemnej Trasy Turystycznej. Zbrojownia Rycerska – humorystyczny spektakl- możesz zobaczyć i przymierzyć zbroje rycerskie, własnoręcznie wziąć miecz, kuszę, halabardę, założyć hełm. Wystawa ,,Świat Ojca Mateusza”.

Sandomierz z grą miejską

Gra miejska w Sandomierzu – Uczestnicy zostają podzieleni są na małe 6 osobowe, rywalizujące ze sobą zespoły. Zadania są osnute wokół atrakcyjnej fabuły, dzięki czemu rozgrywka staje się emocjonująca. Gracze poznają odpowiedzi na pytania: Po co komu brama w mieście, czyli co zostało z wieków dawnych? Czy człowiek przeciśnie się przez ucho igielne? Skąd się wzięła Katedra? A pod ziemią drugie miasto, czyli co się kryje pod Starówką?

Spływ kajakowy – KLASOWA INTEGRACJA

Spływ kajakowy rzeką Jeziorką. Trasa Piaseczno – Konstancin Jeziorna. Trasa rekreacyjna o długości 12 km. Czas spływu ok 4h ( uzależnione od kondycji grupy).

Średniowieczny Toruń

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w przebraniu: Rynek Staromiejski, Ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Fontanna Flisaka, Dom Kopernika, Krzywa Wieża, Mury Obronne, Spichlerze, Katedra Świętojańska. Warsztat edukacyjny z zakresu życia codziennego społeczeństwa zamieszkującego Toruń w okresie dojrzałego średniowiecza- podczas, których animatorzy w wesoły sposób aktywizują uczestników. Jednocześnie wciągają ich do wspólnej zabawy, która przybliża sylwetki danych grup społecznych z XIV-XV wieku. Warsztat wypieku piernika.

Survivalowa przygoda

Praktyczne zajęcia w terenie. Uczestnicy dowiadują się jak rozpalić ogień za pomocą krzesiwa oraz jak przygotować na ognisku proste potrawy. Prezentujemy jak zdobyć wodę i nie zgubić się w lesie, a w razie potrzeby zbudować schronienie. Zapoznajemy techniki wiązania prostych węzłów i posługiwania się liną.

Szydłowiec – Radom

Szydłowiec – spacer z przewodnikiem po mieście: Ratusz, Kościół św. Zygmunta, Góra Trzech Krzyży. Muzeum instrumentów ludowych na zamku w Szydłowcu. Muzeum Wsi Radomskiej zwiedzanie skansenu.

Tomaszów Mazowiecki – historia i przyroda

Bunkier w Konewce – wizyta na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów. Groty Nadgórzyckie – podczas zwiedzania dowiemy się ile kwarcu znajduje się w tutejszym piasku i dlaczego jest tak bardzo unikalny. Skansen Rzeki Pilicy – zwiedzanie z przewodnikiem muzeum na wolnym powietrzu, które poświęcone jest tematyce rzeki.  Spacer ścieżką przyrodniczą do rezerwatu ,,Niebieskie Źródła”.

Toruń [PDF]

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Rynek Staromiejski, Ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Fontanna Flisaka, Dom Kopernika, Krzywa Wieża, Mury Obronne, Spichlerze, Katedra Świętojańska. Seans w planetarium. Warsztat wypieku piernika.

Toruń – aktywnie z grą miejską

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w przebraniu: Rynek Staromiejski, Ratusz, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Fontanna Flisaka, Dom Kopernika, Krzywa Wieża. Gra miejska „Odkrywcy Toruńskich Tajemnic”- grupa, podzielona na podzespoły, a w każdym nauczyciel, otrzymuje mapę oraz zestaw zadań. Warsztat wypieku piernika.

Treblinka – Tykocin

Treblinka – zwiedzanie Muzeum Walki i Męczeństwa. Tykocin: spacer po mieście –  Rynek, Pomnik Stefana Czarnieckiego, kościół p.w. Trójcy Świętej. Muzeum w Tykocinie – Wielka Synagoga. Zwiedzanie połączone z lekcją.

Uniejów – termy i zamek

Pobyt na basenach termalnych w Uniejowie – 3h w strefie basenowej. Strefa wewnętrzna: basen solankowo-uzdrowiskowy z leżakami i hydromasażami, basen rekreacyjno-dziecięcy ze statkiem pirackim. Strefa zewnętrzna: wyspę z jacuzzi, rwącą rzekę, taras wypoczynkowy, zjeżdżalnie, brodziki i inne liczne atrakcje.  Spacer z pilotem ścieżką edukacyjno – turystyczną po zespole Pałacowo Parkowym w Uniejowie.

Wodna zabawa w Suntago

Wizyta w Suntago Park of Poland – 4-godzinna zabawa w strefie Jamango. Tropikalny, termalny, a może gigantyczny basen z falą? Na uczestników czeka aż kilka różnych basenów, ok. 30 zjeżdżalni wodnych.

Żelazowa Wola – Arkadia – Nieborów

Żelazowa Wola – spacer po parku, wejście do Domu Urodzenia F. Chopina – wystawa stała, pawilon Preludium – wystawa czasowa. Nieborów – zwiedzanie z przewodnikiem zespołu pałacowo – ogrodowego. Arkadia : Przybytek Arcykapłana, Świątynia Diany (Miłości, Mądrości), Grota Sybilli, Grobowiec na Wyspie Topolowej, Domek Gotycki, Grobowiec Złudzeń …

Ziemia Łęczycka: Łęczyca – Tum – Kwiatkówek

Łęczyca – zwiedzanie zamku królewskiego oraz udział w lekcji muzealnej: Regionalne wierzenia, legendy i opowieści ze szczególnym uwzględnieniem diabła Boruty. Tum – romańska kolegiata. Kwiatkówek – Skansen Ziemi Łęczyckiej.

Żyrardów – miasto włókiennictwa

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in. obiekty pofabrycznych, podwórka w dzielnicy robotniczej, obiektów kultury, przy placu Jana Pawła II, neogotycki kościół farny pw. Matki Bożej Pocieszenia,  wille dyrektorskie, pałacyk Dittricha (z zewnątrz). Wizyta w Muzeum Lniarstwa im.  Filipa De Girarda – zwiedzanie z przewodnikiem.