Biuro Podróży Bajka, tel. 22 592 36 16
 
 

Mikołajki: Centrum Experymentarium i Muzeum Fabryki w Łodzi

Muzeum Fabryki – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy prezentującej dzieje fortuny Poznańskich.  Gra-warsztat: „Miasto w mieście”- czyli próba stworzenia własnego przedsiębiorstwa.
Centrum Nauki Experymenatrium: zwiedzanie z przewodnikiem połączone z grą tematyczna. LaserArena.